GC_No.1

MacJournalDate: 2007年11月3日土曜日
Time: 13:29:43
Topic: GC_No.1

1. τιμῶμεν τοὺς στρατιώτας τοὺς ὑπὲρ τῆς πόλεμως τεθνηκότας.

2. οἱ Άθηναῖοι ἀπέκτειναν τὰς γυναῖκας τὰς τὴν πόλιν προδούσας.

3. τιμῶμεν τοὺς τὴν Ἑλλάδα ἐλευθερώσαντας.

4. οἱ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἑστηκότες ἐξέφυγον.

5. ὁ στρατηγὸς ᾧ πειθόμεθά ἐστιν ἀνδρεῖος.

Back to Top